tai facebook, chung cu times city, times city park hilll
Đăng ký thành viên | Quên mật khẩu Google translate >> English
Số liệu thống kê

Bảng giá điều ngày 22-10-2016

  • Điều nhân XK:
  • W240: 4,6-4,7; W320: 4,3-4,4;
  • W450/ SW320/ LBW320: 4,2-4,3; 
  • DW: 3,7-3,8; WS/ WB: 3,3-3,4;
  • LWP: 3,2-3,3; SP: 2,7-2,8
  • ĐVT: USD/Lb FOB Tp. HCM / Flexi pack
  •  

Quy đổi Gram » lbs/80kgs

»

Vui lòng đăng nhập thành viên để xem thông tin chi tiết

Tên đăng nhập Mật khẩu Nhớ mật khẩu | Đăng ký thành viên
Đăng nhập

Nhập email của bạn để nhận lại thông tin login từ hệ thống

Đồng ý

LeToan.co