tai facebook, chung cu times city, times city park hilll
Đăng ký thành viên | Quên mật khẩu Google translate >> English
Số liệu thống kê

Bảng giá điều ngày 21-02-2017

W240: 5,25-5,3; W320: 4,6-4,65; 
W450/ SW320: 4,45-4,5; (LBW: hết hàng); 
DW: 4,0-4,05; WS/ WB: 3,55-3,6; 
LP: 3,15-3,2; SP: 2,6-2,65. 
 
(ĐVT: USD/ Lb FOB Tp. HCM/  Flexi packs)

Quy đổi Gram » lbs/80kgs

»

Tin tức

Tháng đầu năm xuất khẩu hạt điều sụt giảm

27/02/2017

(25/02/2017) Tháng đầu năm xuất khẩu hạt điều sụt giảm
Xem thêm


Xem tất cả tin tức

Sự kiện mới

Góp Ý Chính sách

Vui lòng đăng nhập thành viên để xem thông tin chi tiết

Tên đăng nhập Mật khẩu Nhớ mật khẩu | Đăng ký thành viên
Đăng nhập

Nhập email của bạn để nhận lại thông tin login từ hệ thống

Đồng ý

LeToan.co