tai facebook, chung cu times city, times city park hilll
Đăng ký thành viên | Quên mật khẩu Google translate >> English
Số liệu thống kê

Bảng giá điều ngày 25-07-2016

  • Điều nhân XK: 
  • W240: 4,15-4,25; W320: 4,05-4,15; 
  • W450/ SW320/ LBW320: 3,9-4,0; 
  • DW: 3,6-3,7; WS/ WB: 3,2-3,3; 
  • LWP: 3,15-3,25; SP: 2,85 - 2,95. 
  • ĐVT: USD/Lb FOB Tp. HCM / Flexi pack
  • Áp dụng cho thị trường Mỹ, EU, Úc,...

Quy đổi Gram » lbs/80kgs

»

Vui lòng đăng nhập thành viên để xem thông tin chi tiết

Tên đăng nhập Mật khẩu Nhớ mật khẩu | Đăng ký thành viên
Đăng nhập

Nhập email của bạn để nhận lại thông tin login từ hệ thống

Đồng ý