tai facebook, chung cu times city, times city park hilll
Đăng ký thành viên | Quên mật khẩu Google translate >> English
Số liệu thống kê
 • VINACAS tham vấn về TCVN:2018 về hạt điều thô (dự thảo 5)
  Cập nhật ngày 30/10/2018
  Dưới đây là dự thảo TCVN:2018 về hạt điều thô (dự thảo 4) để Quý doanh nghiệp tham khảo và cho ý kiến góp ý:    TCVN:2018 (dự thảo 5)   Thời gian nhận ý kiến góp ý: trước ngày 30/11/2018.   Văn phòng VINACAS ..
 • VINACAS tham vấn về tiêu chuẩn điều thô (khô) VINACAS 2016 và mẫu hợp đồng NK điều thô 2016
  Cập nhật ngày 17/10/2016
  Dưới đây là dự thảo Tiêu chuẩn điều thô (khô) của VINACAS năm 2016 và hợp đồng nhập khẩu điều thô (mẫu) để Quý Hội viên tham khảo và có ý kiến góp ý để hoàn chỉnh, bổ sung. Dự kiến Tiêu chuẩn điều thô (khô) của VINACAS 2016 và mẫu hợp đồng NK điều thô sẽ được công bố tại Hội nghị Điều Quốc tế VN ..
 • Tham vấn về việc sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật QG "Cơ sở chế biến điều"
  Cập nhật ngày 14/12/2015
  Năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối phối hợp cùng Hiệp hội Điều Việt Nam rà soát, chỉnh lý các Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 01-08:2009 - Cơ sở chế biến điều - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp tham khảo dự..
 • Tham vấn về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)
  Cập nhật ngày 11/08/2015
  Theo Ủy Ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, dự kiến tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 sắp tới, Chính phủ sẽ trình Luật thuế xuất thuế nhập khẩu (sửa đổi), trong đó có các điều khoản mới, quy định các biện pháp “thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp” trong nhập khẩu hàng hóa. Ngo..
 • Tham vấn về việc thành lập Quỹ tái cơ cấu phát triển bền vững ngành điều
  Cập nhật ngày 12/03/2015
  Quỹ tái cơ cấu phát triển bền vững ngành điều được thành lập để có kinh phí thực hiện các dự án trọng điểm như sau: - Cải tạo vườn điều ở các vùng quy hoạch trọng điểm của Bộ NN & PT Nông thôn và các địa phương. - Thực hiện dự án kích cầu tiêu dùng trong nước và quốc tế.  ..
 • Tham vấn về việc sửa đổi Điều lệ VINACAS
  Cập nhật ngày 12/03/2015
  Cụ thể là: - Mở rộng lĩnh vực hoạt động và thành phần tham gia hội sang lĩnh vực một số hạt ăn được và trái cây khô (hạt điều, mắc ca, hạt sen, hạt dẻ; mít khô, mận khô, nho khô,...); - Cơ cấu lại tổ chức của hội theo hướng thành lập các ban chuyên ngành để hoạt động sâu hơn, thiết thực h..
 • Tham vấn chính sách chuyển giao công nghệ chế biến điều ra nước ngoài
  Cập nhật ngày 12/03/2015
  Căn cứ nội dung kiến nghị của Hội viên, công nghệ chế biến điều được ngành điều Việt Nam nghiên cứu và hoàn chỉnh từ những năm 1990, ban đầu chế biến thủ công, đến nay cơ bản đã hoàn thiện những khâu quan trọng nhất (máy cắt tách hạt tự động, máy bóc vỏ lụa tự động, máy phân loại màu, máy đóng gó..
 • Tham vấn chính sách thuế nhập khẩu hạt điều thô từ nước ngoài
  Cập nhật ngày 12/03/2015
  Theo TCHQ, thuế nhập khẩu hạt điều thô từ nước ngoài (VD: Bờ Biển Ngà, Nigieria,... là các nước nằm trong danh mục các nước, vùng lãnh thổ được hưởng MFN Theo công văn số 0622/BTM-PC ngày 26/01/2007 của Bộ Thương Mại về việc cập nhật danh các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ ..
 • Tham vấn chính sách Kiểm dịch thực vật (CV số 157 /BVTV-KD)
  Cập nhật ngày 07/03/2015
  Theo quy định mới kể trên, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam (bao gồm mặt hàng điều) phải nộp (1) Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật vào bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu để làm thủ tục thông quan và (2) phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho cơ quan hải quan trong vòng 1..

Bảng giá điều (tạm ngưng)

Bảng giá điều (tạm ngưng)

Quy đổi Gram » lbs/80kgs

»

Vui lòng đăng nhập thành viên để xem thông tin chi tiết

Tên đăng nhập Mật khẩu Nhớ mật khẩu | Đăng ký thành viên
Đăng nhập

Nhập email của bạn để nhận lại thông tin login từ hệ thống

Đồng ý