tai facebook, chung cu times city, times city park hilll
Đăng ký thành viên | Quên mật khẩu Google translate >> English
Số liệu thống kê

Thông tin đăng nhập & mật khẩuThông tin userBảng giá điều ngày 16-09-2018

 • Điều nhân XK: 
 • W240: 4,3-4,35 (**); W320: 4,05-4,1;
 • W450/ SW320/ LBW320: 3,75-3,90;  
 • WS/ WB: 4,0-4,05; 
 • LP: 3,5-3,55; SP: 2,55-2,6.
 •  
 • Ghi chú:
 • ĐVT: USD/Lb FOB Tp. HCM / Flexi packs/ Prompt shipment.
 • Số lượng ít (*); số lượng rất ít (**).
 • Giá trên áp dụng cho thị trường Mỹ, EU, Úc,...
 • Giá điều nhân XK đi Trung Quốc và điều thô NK: (Liên hệ VP VINACAS)

Quy đổi Gram » lbs/80kgs

»

Vui lòng đăng nhập thành viên để xem thông tin chi tiết

Tên đăng nhập Mật khẩu Nhớ mật khẩu | Đăng ký thành viên
Đăng nhập

Nhập email của bạn để nhận lại thông tin login từ hệ thống

Đồng ý

LeToan.co