Khen thưởng nhà nước

Thành tích cá nhân

STT Giới Tính Họ Tên Quê Quán Quyết Định Ngày Ký Người Ký Thành Tích Tặng Thưởng
1 Ông Phạm Ngọc Hợi Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc 1055/QĐ-CTN 28-06-2018 Đặng Thị Ngọc Thịnh Đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Huân chương kháng chiến hạng nhì
2 Ông Huỳnh Thị Tuyết Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc 1055/QĐ-CTN 28-06-2018 Đặng Thị Ngọc Thịnh Đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Huân chương kháng chiến hạng ba

Thành tích tập thể

STT Giới Tính Họ Tên Quê Quán Quyết Định Ngày Ký Người Ký Thành Tích Tặng Thưởng
1 nguyen nguyen 1234 1233sdsd 18-04-2019 Truong 1233