Khen thưởng nhà nước

Thành tích cá nhân

STT Giới Tính Họ Tên Quê Quán Quyết Định Ngày Ký Người Ký Thành Tích Tặng Thưởng
1 Ông PHẠM VĂN NGUYÊN Số 1151/QĐ/BNN 06-04-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Kỷ niệm chương ngành Nông nghiệp VN
2 Ông PHẠM ĐÌNH THANH Số 1151/QĐ/BNN 06-04-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Kỷ niệm chương ngành Nông nghiệp VN
3 Ông PHẠM VĂN ĐẨU Số 1151/QĐ/BNN 06-04-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Kỷ niệm chương ngành Nông nghiệp VN
4 Ông THÁI NGUYỄN HUỆ CHÍ Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
5 Ông PHAN XUÂN LONG Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
6 Ông NGUYỄN XUÂN KHÔI Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
7 HUỲNH HỒNG NGÂN Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
8 Ông TRẦN BÍCH PHƯƠNG Số 4992/QĐ/BCT 22-05-2015 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
9 Ông PHẠM VĂN CÔNG Số 1605/QĐ/BNN 15-05-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
10 Ông NGUYỄN ĐỨC THANH Số 1605/QĐ/BNN 15-05-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
11 Ông NGUYỄN VĂN CHIỂU Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
12 Ông ĐÀO VĂN CHÂN Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
13 Ông BẠCH KHÁNH NHỰT Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
14 Ông ĐẶNG HOÀNG GIANG Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
15 Ông TẠ QUANG HUYÊN Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
16 Ông NGUYỄN QUỐC NHƯ Số 4992/QĐ/BCT 22-05-2015 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
17 Ông NGUYỄN ĐỨC THANH Số 4992/QĐ/BCT 22-05-2015 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
18 NGUYỄN THỊ KIM NGA Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Thành tích tập thể

STT Giới Tính Họ Tên Quê Quán Quyết Định Ngày Ký Người Ký Thành Tích Tặng Thưởng
1 Ông HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 20/QĐ/CTN 14-01-2003 CTN TRẦN ĐỨC LƯƠNG Huân chương Lao động hạng Ba
2 Ông HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 2602/QĐ/BNN 28-06-2016 Thứ trưởng LÊ QUỐC DOANH Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
3 Ông HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 4131/QĐ/BCT 31-10-2017 BT TRẦN TUẤN ANH Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
4 Ông HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 2721/PTM/TĐKT 29-10-2015 CT VŨ TIẾN LỘC Bằng khen Chủ tịch Phòng TMCN Việt Nam
5 Ông HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 4992/QĐ/BCT 22-05-2015 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
6 Ông HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 6540/QĐ/BCT 24-07-2014 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
7 Ông HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 1274/QĐ/CTN 23-07-2013 CTN TRƯƠNG TẤN SANG Huân chương Lao động hạng Nhì
8 Ông HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 2086/QĐ/TTg 16-11-2010 TTg NGUYỄN TẤN DŨNG Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
9 Ông HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 1164/QĐ/BCT 14-03-2012 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
10 Ông HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 2860/QĐ/BNN 16-11-2010 BT CAO ĐỨC PHÁT Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT