Khen thưởng tỉnh

 • Tên
  (Ông) HÀ VIẾT LINH/ CHI HỘI ĐỒNG NAI
 • Cơ quan
 • Quê quán
  Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai
 • Thường trú
 • Chức vụ
 • Ngày ký
  15-10-2013
 • Người ký
  Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Đức Thanh
 • Quyết định
  Số 15/2013/QĐ-HHĐ
 • Tặng thưởng
  Bằng khen của Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS)
 • Thành tích
  Đạt thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng điều) của địa phương năm 2013
 • Quản lý

Quay lại Danh sách