Khen thưởng tỉnh

 • Tên
  (Ông) ĐÀO DUY HƯNG
 • Cơ quan
  TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HỖ TRỢ NÔNG DÂN BÌNH PHƯỚC
 • Quê quán
  KCN Đồng Xoài II, TX Đồng Xoài, Bình Phước
 • Thường trú
 • Chức vụ
  Giám đốc
 • Ngày ký
  01-06-2016
 • Người ký
  Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh
 • Quyết định
  Số 04/2016/QĐKT/HHĐ
 • Tặng thưởng
  Bằng khen Chủ tịch VINACAS
 • Thành tích
 • Quản lý

Quay lại Danh sách