Khen thưởng tỉnh

 • Tên
  (Ông) ĐOÀN THẾ NAM
 • Cơ quan
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SP BÌNH PHƯỚC
 • Quê quán
  QL14, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
 • Thường trú
 • Chức vụ
  Phó Hiệu trưởng
 • Ngày ký
  01-06-2016
 • Người ký
  Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh
 • Quyết định
  Số 04/2016/QĐKT/HHĐ
 • Tặng thưởng
  Bằng khen Chủ tịch VINACAS
 • Thành tích
 • Quản lý

Quay lại Danh sách