Khen thưởng tỉnh

 • Tên
  (Ông) NGUYỄN THÀNH BIÊN
 • Cơ quan
  Bộ Công Thương
 • Quê quán
 • Thường trú
 • Chức vụ
  Thứ trưởng Bộ Công Thương
 • Ngày ký
  20-02-2012
 • Người ký
  Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thái Học
 • Quyết định
  Số 11/2012/QĐ-HHĐ
 • Tặng thưởng
  Kỷ niệm chương ”Vì sự nghiệp phát triển ngành điều VN”
 • Thành tích
  Thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành điều VN
 • Quản lý

Quay lại Danh sách