Khen thưởng tỉnh

 • Tên
  INTERSNACK GROUP (Tên cũ: THE NUT COMPANY)
 • Cơ quan
 • Quê quán
  Germany
 • Thường trú
 • Chức vụ
 • Ngày ký
  10-06-2011
 • Người ký
  Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thái Học
 • Quyết định
  Số 11/2011/QĐ-HHĐ
 • Tặng thưởng
  Giải thưởng ”Doanh nghiệp điều - Người mua uy tín 2010”
 • Thành tích
  Đã có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển của ngành điều VN
 • Quản lý

Quay lại Danh sách