Khen thưởng tỉnh

 • Tên
  CÔNG TY TNHH AN PHÚ/ CHI HỘI LONG AN
 • Cơ quan
 • Quê quán
  Long An
 • Thường trú
 • Chức vụ
 • Ngày ký
  25-12-2003
 • Người ký
  Chủ tịch Hiệp hội Hồ Ngọc Cầm
 • Quyết định
  Số 50/QĐ.HH.2003
 • Tặng thưởng
  Bằng khen của Chủ tịch Hiệp hội cây điều Việt Nam
 • Thành tích
  Đã có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển của ngành điều VN
 • Quản lý

Quay lại Danh sách