Khen thưởng tỉnh

 • Tên
  CÔNG TY TNHH CB NSTP XK TÂN AN/ CHI HỘI LONG AN
 • Cơ quan
 • Quê quán
  Long An
 • Thường trú
 • Chức vụ
 • Ngày ký
  13-09-2012
 • Người ký
  Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thái Học
 • Quyết định
  Số 20/2012/QĐ-HHĐ
 • Tặng thưởng
  Bằng khen của Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS)
 • Thành tích
  Đạt thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển của ngành điều VN và địa phương năm 2011-2012
 • Quản lý

Quay lại Danh sách