Hội phí và các khoản chi phí khác DN đóng cho Hiệp hội có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không? (Phần 1)

  1. Ngày đăng: 15-06-2022 14:04:39
  2. Lượt xem: 1.153
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 1153 Lượt xem

(26/12/2019) Hội phí và các khoản chi phí khác DN đóng cho Hiệp hội có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không?

Doanh nghiệp hỏi: Kính gửi BTC! Tôi có một câu hỏi như sau : Công ty chúng tôi hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin và trong năm 2019 có phát sinh chi phí với 01 tổ chức phi chính phủ cụ thể là: Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) về các chi phí hội viên khi tham gia hàng năm, phí tham gia triển lãm tuần lễ công nghệ thông tin nhật bản, phí xúc tiến thương mại Nhật Bản, phí mà công ty nhận giải Sao Khuê mà do Hiệp hội tổ chức mà không có hoá đơn (chỉ có phiếu thu xác nhận số tiền mà công ty chúng tôi thanh toán). Vậy các khoản chi phí này có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không? Tôi xin cảm ơn.
hoi phi va cac khoan chi phi khac dn dong cho hiep hoi co duoc tinh la chi phi duoc tru khi tinh thue tndn hay khong   phan 1

Bộ Tài chính trả lời:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫnnhư sau:

Điều 6.Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2.Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.14. Phần chi đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội (các Hiệp hội này được thành lập theo quy định của pháp luật) vượt quá  mức quy định của Hiệp hội.

…"

Căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty phát sinh chi phí đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội được thành lập theo quy định của pháp luật, nếu phần chi đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội nêu trên phù hợp với mức quy định của Hiệp hội thì được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Trường hợp phần chi đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội nêu trên vượt quá mức quy định của Hiệp hội thì không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.  

BTV. 
Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tài chính

Bài viết khác

Bảng giá điều

Bảng giá điều (tạm ngưng)

Quy đổi Gram » Ibs/80kgs
»
Tỷ giá hoán đổi
Mua CK Bán
Đăng ký nhận bản tin