Tham vấn về việc sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật QG ”Cơ sở chế biến điều”

  1. Ngày đăng: 14-12-2015 14:54:56
  2. Lượt xem: 4.422
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 4422 Lượt xem

(14/12/2015) Căn cứ đề nghị của Bộ NN & PT Nông thôn, Ban chính sách VINACAS lấy ý kiến góp ý của doanh nghiệp v/v sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật QG ”Cơ sở chế biến điều”


Tham vấn về việc sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật QG "Cơ sở chế biến điều"

(14/12/2015) Căn cứ đề nghị của Bộ NN & PT Nông thôn, Ban chính sách VINACAS lấy ý kiến góp ý của doanh nghiệp v/v sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật QG "Cơ sở chế biến điều"
 
Năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối phối hợp cùng Hiệp hội Điều Việt Nam rà soát, chỉnh lý các Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 01-08:2009 - Cơ sở chế biến điều - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.
Doanh nghiệp tham khảo dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật QG "Cơ sở chế biến điều" (sửa đổi) [tại đây]
_______
 
Doanh nghiệp có ý kiến về vấn đề trên xin để lại lời nhắn (comments) bên dưới hoặc gửi email trực tiếp về địa chỉ: hiephoidieuvietnam@gmail.com để Ban chính sách VINACAS tập hợp, xem xét và có văn bản kiến nghị gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. 
 
Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của Quý vị!
 
Ban chính sách VINACAS 

 

Bài viết khác

Bảng giá điều

Bảng giá điều (tạm ngưng)

Quy đổi Gram » Ibs/80kgs
»
Tỷ giá hoán đổi
Mua CK Bán
Đăng ký nhận bản tin