VINACAS tham vấn về tiêu chuẩn điều thô (khô) VINACAS 2016 và mẫu hợp đồng NK điều thô 2016

  1. Ngày đăng: 17-10-2016 14:40:26
  2. Lượt xem: 5.318
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 5318 Lượt xem

Dưới đây là dự thảo Tiêu chuẩn điều thô (khô) của VINACAS năm 2016 và hợp đồng nhập khẩu điều thô (mẫu) để Quý Hội viên tham khảo và có ý kiến góp ý để hoàn chỉnh, bổ sung. Dự kiến Tiêu chuẩn điều thô (khô) của VINACAS 2016 và mẫu hợp đồng NK điều thô sẽ được công bố tại Hội nghị Điều Quốc tế VN 2016 tháng 11/ 2016 tại Đà Nẵng.  

VINACAS tham vấn về tiêu chuẩn điều thô (khô) VINACAS 2016 và mẫu hợp đồng NK điều thô 2016

(16/10/2016) VINACAS tham vấn về tiêu chuẩn điều thô (khô) VINACAS 2016 và mẫu hợp đồng NK điều thô 2016

 

Dưới đây là dự thảo Tiêu chuẩn điều thô (khô) của VINACAS năm 2016 và hợp đồng nhập khẩu điều thô (mẫu) để Quý Hội viên tham khảo và có ý kiến góp ý để hoàn chỉnh, bổ sung. Dự kiến Tiêu chuẩn điều thô (khô) của VINACAS 2016 và mẫu hợp đồng NK điều thô sẽ được công bố tại Hội nghị Điều Quốc tế VN 2016 tháng 11/ 2016 tại Đà Nẵng.
 
1.  Tiêu chuẩn điều thô (khô) của VINACAS năm 2016
2. Hợp đồng nhập khẩu điều thô (mẫu) 
 
Thời gian nhận ý kiến góp ý: trước ngày 31/10/2016.
 
Văn phòng VINACAS
 

Bài viết khác

Bảng giá điều

Bảng giá điều (tạm ngưng)

Quy đổi Gram » Ibs/80kgs
»
Tỷ giá hoán đổi
Mua CK Bán
Đăng ký nhận bản tin